Tag Archives: #Feature

[Pass Feature]

APPLICANT TRACKING SYSTEM, LỐI ĐI MỚI CHO NHỮNG DOANH NGHIỆP NĂNG ĐỘNG. Chưa khi nào việc đầu tư cho công nghệ tại các doanh nghiệp lại đúng đắn hơn...


[Pass Feature]

XU HƯỚNG PHỎNG VẤN ONLINE Công nghệ phát triển đem đến những tiện ích vượt trội cho con người. Cùng với bước tiến của thời đại số, Pass Career...


[Pass Feature]

APPLICANT TRACKING SYSTEM, TRUYỀN THỐNG HAY HIỆN ĐẠI? Việc những nhân viên trong bộ phận tuyển dụng bù đầu trong số lượng hồ sơ dự tuyển đã là câu...


[Pass Feature]

KIỂM TRA SÀNG LỌC ỨNG VIÊN ĐỂ TIẾT KIỆM THỜI GIAN PHỎNG VẤN, TẠI SAO KHÔNG? Thời gian là vàng bạc, những doanh nghiệp kinh doanh càng nhận thức...


[Pass Feature]

TÌM KIẾM NỀN TẢNG TUYỂN DỤNG KHOA HỌC VÀ HIỆU QUẢ? Cùng với xu hướng chuyển mình theo làn sóng ứng dụng công nghệ, Pass Career giới thiệu đến...